SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

1. sjednica Gradskog vijeća

18.06.2009

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
PREDSTOJNIK

KLASA:  023-01/09-01/34
URBROJ: 2109-01-01-09-01
Čakovec, 05. lipnja 2009.

P O Z I V

            Ovime se pozivate na konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati 18. lipnja 2009. godine u 19,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, te predlažemo:

DNEVNI RED:

1. Utvrđivanje kvoruma,
2. Izbor Mandatne komisije,
3. Izvješće mandatne komisije i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća,
            - Utvrđivanje najstarijeg člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom,
            - Svečana prisega članova Gradskog vijeća,
4. Izbor Odbora za izbor i imenovanje,
5. Izbor Odbora za Statut i Poslovnik,
6. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.

PREDSTOJNIK:
Branimir Posavec, dipl.iur.

Odluka o izboru Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Preloga

Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje

Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik

Odluka o izboru predsjednice Gradskog vijeća Grada Preloga

Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Preloga

Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Preloga

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr