SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

17. sjednica Gradskog vijeća

29.12.2011
REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA

KLASA: 021-05/11-01/
URBROJ: 2109/14-01-11-1
Prelog, 27. prosinac 2011. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 14/09.)

s a z i v a m

17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 29. prosinca 2011. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 17,00 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I      R E D

1. a) Donošenje Odluke o pokretanju postupka za promjenom Statuta Grada Preloga. (materijal u prilogu)
b) Donošenje Statutarne odluke o dopuni Statuta Grada Preloga. (materijal u prilogu)
2. Donošenje Odluke o naknadi za rad gradonačelnika Grada Preloga. (materijal u prilogu)

NAPOMENA:
Prije prelaska na dnevni red:
- aktualnih 30 minuta.

Poštovanje,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA: Terezija Božek, v.r.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr