SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

16. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

14.04.2020

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

KLASA: 021-05/20-01/02

URBROJ: 2109/14-01-20-1

Prelog, 14. travanj 2020. godine

Temeljem članka 65. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije  br. 14/09. i 5/13.)

s a z i v a m

16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 15. travnja 2020. godine putem e maila u trajanju od 07,00 do 15,00 sati.  

 

D N E V N I    R E D

 

1. Donošenje Odluke o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite. (materijal u prilogu)

Sporazum o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite

Prijedlog o organizaciji zone kretanja na području Međimurske županije

 

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK:

Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

 

 

  

Datoteke uz članak
Prijedlog o organizaciji zone kretanja na području Međimurske županije.pdf    Prijedlog o organizaciji zone kretanja na području Međimurske županije 1.04 MB
Sporazum o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite.pdf    Sporazum o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite 104.32 kB
Prijedlog Odluke o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite.pdf    Prijedlog Odluke o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite 120.20 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr