SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

18. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

25.06.2020

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

KLASA: 021-05/20-01/24

URBROJ: 2109/14-01-20-1

Prelog, 18. lipnja 2020. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije  br. 14/09. i 5/13.)

s a z i v a m

18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 25. lipnja 2020. godine (ČETVRTAK) u prostorima Poduzetničkog centra Prelog, Prelog, Hrupine 7B (prizemlje, velika dvorana), s početkom u 18,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

1. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

OBRAZLOŽENJE uz I. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

4. a) Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2020. godini. (materijal u prilogu)

   b) Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2020. Zajednice sportskih udruga Grada Preloga. (materijal u prilogu)

5. Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2020. godini. (materijal u prilogu)

6. Izvješće o poslovanju GOSPODARSKE ZONE PRELOG  d.o.o. Prelog u 2019. godini. (materijal u prilogu)

7. Izvješće o poslovanju  GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog u 2019. godini. (materijal u prilogu)

Odluka o prihvaćanju temeljnih financijskih izvještaja GKP Pre-kom d.o.o. za 2019. godinu

8. Izvješće o poslovanju RAZVOJNA AGENCIJA PCP d.o.o. Prelog u 2019. godini.  (materijal u prilogu)

9. Izvješće o poslovanju MARINA PRELOG d.o.o. Prelog u 2019. godini. (materijal u prilogu)

 

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

  • prihvaćanje zapisnika,
  • aktualnih 30 minuta.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK:

Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

Datoteke uz članak
Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu 2.52 MB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2020. godini.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2020. godini 171.39 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2020. godini.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2020. godini 205.67 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga 164.74 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 229.86 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 175.54 kB
Izvješća o poslovanju GKP Pre-kom d.o.o..pdf    Izvješća o poslovanju GKP Pre-kom d.o.o. 4.94 MB
Izvješće o poslovanju Razvojne agencije PCP d.o.o..pdf    Izvješće o poslovanju Razvojne agencije PCP d.o.o. 311.35 kB
OBRAZLOŽENJE uz I. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za  2020. godinu.pdf    OBRAZLOŽENJE uz I. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2020. godinu 332.06 kB
Izvješća o radu Marina Prelog d.o.o..pdf    Izvješća o poslovanju Marina Prelog d.o.o. 2.37 MB
Izvješća o radu Gospodarske zone Prelog d.o.o..pdf    Izvješća o radu Gospodarske zone Prelog d.o.o. 1.78 MB
Odluka o prihvaćanju temeljnih financijskih izvještaja GKP Pre-kom d.o.o. za 2019. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju temeljnih financijskih izvještaja GKP Pre-kom d.o.o. za 2019. godinu 17.34 MB
Zapisnik Odbor za društvene djelatnosti.pdf    Zapisnik Odbor za društvene djelatnosti 123.35 kB
Zapisnik Odbor za financije i proračun.pdf    Zapisnik Odbor za financije i proračun 145.53 kB
Zapisnik Odbor za komunalno gospodarstvo.pdf    Zapisnik Odbor za komunalno gospodarstvo 124.50 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr