SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

20. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

26.11.2020

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

KLASA: 021-05/20-01/52

URBROJ: 2109/14-01-20-1

Prelog, 19. studeni 2020. godine 

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije  br. 14/09. i 5/13.)

s a z i v a m

20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 26. studenog 2020. godine (ČETVRTAK) u prostorima Poduzetničkog centra Prelog, Prelog, Hrupine 7B (prizemlje, velika dvorana), s početkom u 18,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)  

2. Donošenje Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu, sa projekcijom za 2022. i  2023. godinu. (materijal u prilogu) 

OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN GRADA PRELOGA ZA 2021. GODINU

3. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

4. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

5. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

6. a) Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

    b) Donošenje Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

7. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

8. Donošenje Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu. (materijal u prilogu)

INDIKATIVNA PONUDA ZA POSLOVNU SURADNJU U KREDITNOM POSLOVANJU

9. a) Donošenje Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug u Prelogu. (materijal u prilogu)

SKICA PARCELA JUG PRELOG

    b) Donošenje Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog. (materijal u prilogu)

PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINE NA PODRUČJU K.O. PRELOG

TLOCRT PROSTORA

PROCJEMBENI ELABORAT - POSLOVNI PROSTORI PZ ČAKOVEC

    c) Donošenje Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Čehovec. (materijal u prilogu)

ČEHOVEC - SKICA

ČEHOVEC - IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

ZAHTJEV - LEVATIĆ NENAD

ZAHTJEV - HABUŠ ANTONIO

10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

ODLUKA O PROMJENI EKONOMSKE CIJENE

OBRAZLOŽENJE POVEĆANJA EKONOMSKE CIJENE ZA 2021. GODINU

11. Donošenje Odluke o donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Preloga (SECAP - Sustainable Energy and Climate Action Plan). (materijal u prilogu)

SECAP - GRAD PRELOG - SAŽETAK

SECAP - GRAD PRELOG

12. Donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Preloga. (materijal u prilogu)

13. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Preloga (materijal u prilogu)

 

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

  • prihvaćanje zapisnika.

Zbog trenutne epidemiološke situacije i potrebe skraćivanja vremena trajanja sjednice Gradskog vijeća neće se održati aktualnih pola sata predviđenih za pitanja vijećnika. Vijećnici mogu, najkasnije do početka održavanja sjednice postaviti pisana pitanja mailom i to na mail adresu tajnica@prelog.hr i na samoj sjednici, predajom pisanog pitanja predsjedniku Gradskog vijeća. Na sva pitanja odgovoriti će se pisanim putem.

 

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK:

Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

Datoteke uz članak
Procjembeni elaborat - Poslovni prostori PZ Čakovec.pdf    Procjembeni elaborat - Poslovni prostori PZ Čakovec 1.05 MB
Tlocrt prostora.pdf    Tlocrt prostora 134.99 kB
Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 225.65 kB
Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Preloga 147.33 kB
SECAP - Grad Prelog.pdf    SECAP - Grad Prelog 2.75 MB
Ponuda za prodaju nekretnine na području k.o. Prelog.pdf    Ponuda za prodaju nekretnine na području k.o. Prelog 526.94 kB
Skica parcele Jug.pdf    Skica parcele Jug 266.85 kB
Indikativna ponuda za poslovnu suradnju u kreditnom poslovanju.pdf    Indikativna ponuda za poslovnu suradnju u kreditnom poslovanju 973.27 kB
Prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu.pdf    Prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu 118.38 kB
Odluka o promjeni ekonomske cijene.pdf    Odluka o promjeni ekonomske cijene 159.25 kB
Obrazloženje povećanja ekonomske cijene za 2021. godinu.pdf    Obrazloženje povećanja ekonomske cijene za 2021. godinu 99.01 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga 124.12 kB
Čehovec - Izvadak iz zemljišne knjige.pdf    Čehovec - Izvadak iz zemljišne knjige 81.61 kB
Čehovec skica.pdf    Čehovec skica 207.94 kB
Zahtjev - Habuš Antonio.pdf    Zahtjev - Habuš Antonio 57.08 kB
Zahtjev - Levatić Nenad.pdf    Zahtjev - Levatić Nenad 57.67 kB
Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Čehovec.pdf    Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Čehovec 120.93 kB
Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog.pdf    Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog 119.68 kB
Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug u Prelogu.pdf    Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug u Prelogu 130.74 kB
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 217.82 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2021. godinu 198.52 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2021. godinu 201.72 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. godinu 183.46 kB
Proračun Grada Preloga za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu.pdf    Proračun Grada Preloga za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu 712.08 kB
Obrazloženje uz Proračun Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Obrazloženje uz Proračun Grada Preloga za 2021. godinu 316.11 kB
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu 196.41 kB
Odgovor na vijećničko pitanje - vijećnik Ivan Šimunković.pdf    Odgovor na vijećničko pitanje - vijećnik Ivan Šimunković 87.83 kB
Odgovor na vijećničko pitanje - vijećnica Snježana Ladić.pdf    Odgovor na vijećničko pitanje - vijećnica Snježana Ladić 58.62 kB
Prijedlog Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Preloga 171.25 kB
Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo 24112020.pdf    Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo 123.50 kB
Zapisnik - Odbor za financije i proračun 24112020.pdf    Zapisnik - Odbor za financije i proračun 148.41 kB
Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti 24112020.pdf    Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti 129.74 kB
Zapisnik - Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja 24112020.pdf    Zapisnik - Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja 127.75 kB
SECAP - Grad Prelog SAŽETAK.pdf    SECAP - Grad Prelog SAŽETAK 316.88 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Preloga 82.44 kB
Zapisnik - Odbor za nekretnine 24112020.pdf    Zapisnik - Odbor za nekretnine 129.17 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr