SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Odluke 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga

28.12.2018
Datoteke uz članak
Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2018. godinu 248.24 kB
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2019. godinu 230.21 kB
Plan rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Plan rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2019. godinu 322.27 kB
Zaključak o prekoračenju po poslovnom računu.pdf    Zaključak o prekoračenju po poslovnom računu. 158.12 kB
Odluka o zaduženju Grada Preloga.pdf    Odluka o zaduženju Grada Preloga 163.60 kB
Odluka o komunalnoj naknadi Grada Preloga.pdf    Odluka o komunalnoj naknadi Grada Preloga 291.96 kB
Odluka o komunalnom doprinosu na području Grada Preloga.pdf    Odluka o komunalnom doprinosu na području Grada Preloga 285.13 kB
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt REKONSTRUKCIJA SPORTSKOG OBJEKTA U DRAŠKOVCU.pdf    Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt REKONSTRUKCIJA SPORTSKOG OBJEKTA U DRAŠKOVCU 158.41 kB
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2018. godinu 292.98 kB
Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2018. godinu 296.48 kB
Odluka o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Odluka o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga za 2018. godinu 282.87 kB
Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.pdf    Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 212.70 kB
Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.pdf    Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 291.35 kB
Odluka o prihvaćanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Preloga od 2018. do 2022. godine.pdf    Odluka o prihvaćanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Preloga od 2018. do 2022. godine 109.17 kB
Odluka o prihvaćanju Strategije razvoja Grada Preloga 2018.-2028..pdf    Odluka o prihvaćanju Strategije razvoja Grada Preloga 2018.-2028 148.49 kB
II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    II. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu 1.31 MB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr