SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Odluke 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga

22.12.2022

1. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu.

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu

Bilješke uz II. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2022. godinu

2. Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

3. Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

4. Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2022. godinu.

5. a) Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2022. godinu. 

    b) Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2022. godinu.

6. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga.

7. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog. 

8. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Prelog.

9. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Krč“ u Čehovcu.

10. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja "Pod vrti" do Čakovečke ulice u Prelogu.

11. Odluka o Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave.

12. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2022. godinu.

13. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2023. godinu.

14. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda – za 2023. godinu.

15. Plan rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2023. godinu. 

Datoteke uz članak
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja Krč u Čehovcu.pdf    Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja Krč u Čehovcu 321.64 kB
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja Pod vrti do Čakovečke ulice u Prelogu.pdf    Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja Pod vrti do Čakovečke ulice u Prelogu 354.34 kB
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda – za 2023. godinu.pdf    Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda – za 2023. godinu 89.05 kB
Plan rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2023. godinu.pdf    Plan rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2023. godinu 148.06 kB
Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga.pdf    Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga 86.74 kB
Odluka o Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave.pdf    Odluka o Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave 121.41 kB
Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Prelog.pdf    Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Prelog 83.51 kB
Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.pdf    Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 162.15 kB
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2023. godinu.pdf    Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2023. godinu 192.42 kB
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog.pdf    Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog 106.60 kB
Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2022. godinu 192.18 kB
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2022. godinu 142.08 kB
Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.pdf    Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 126.20 kB
Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2022. godinu 163.21 kB
Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2022. godinu 133.00 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr