SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Odluke 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga

28.03.2019

1. a) Izvješće o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga.

    b) Zaključak o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjenici gradskog vijećnika. 

2. Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2018.) 

3. Odluka o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu

OBRAZLOŽENJE uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu

4. Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu. 

5. a) Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog za 2018. godinu

Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića "Fijolica" za 2018. godinu

    b) Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2018. godinu.

Izvješće o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2018. godinu

    c) Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2018. godinu. 

Izvješće o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2018. godinu

Financijsko izvješće Doma kulture Grada Preloga za 2018. godinu 

    d) Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2018. godinu

Izvješće o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2018. godinu

Financijsko izvješće Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2018. godinu 

6. a) Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

    b) Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. 

7. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini. 

8. a) Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini. 

    b) Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga. 

9. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga za 2018. godinu. 

10.  a) Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Grada Preloga u 2018. godini. 

       b) Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu GKP „PRE-KOM“ d.o.o.  o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2018. godini. 

11.  a) Odluka o prigovoru na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog.

       b) Odluka o prihvaćanju Pograma raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog.

   Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog TABLICA

12. Odluka o socijalnoj skrbi Grada Preloga. (materijal u prilogu)

13. Odluka o porezima Grada Preloga. (materijal u prilogu) 

14. Odluka o subvencioniranju stambenih kredita mladih obitelji s područja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

15. Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu. (materijal u prilogu)

16. Zaključak o prodaji zemljišta na području Gospodarske zone u Prelogu - Sjever. (materijal u prilogu)

Datoteke uz članak
Zaključak o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjenici gradskog vijećnika.pdf    Zaključak o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjenici gradskog vijećnika 250.41 kB
Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2018.).pdf    Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2018.) 710.73 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog za 2018. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog za 2018. godinu 342.63 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2018. godinu 341.34 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2018. godinu 341.13 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2018. godinu 341.08 kB
Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu 268.57 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 332.49 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 308.42 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini 558.69 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini 545.02 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga 530.70 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga za 2018. godinu 525.95 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Grada Preloga u 2018. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Grada Preloga u 2018. godini 366.06 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu GKP „PRE-KOM“ d.o.o.  o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2018. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu GKP „PRE-KOM“ d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2018. godini 885.83 kB
Odluka o prigovoru na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog.pdf    Odluka o prigovoru na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog 249.55 kB
Odluka o prihvaćanju Pograma raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog.pdf    Odluka o prihvaćanju Pograma raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog 496.13 kB
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog TABLICA.xls    Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog TABLICA 148.50 kB
Odluka o socijalnoj skrbi Grada Preloga.pdf    Odluka o socijalnoj skrbi Grada Preloga 629.22 kB
Odluka o porezima Grada Preloga.pdf    Odluka o porezima Grada Preloga 528.96 kB
Odluka o subvencioniranju stambenih kredita mladih obitelji s područja Grada Preloga.pdf    Odluka o subvencioniranju stambenih kredita mladih obitelji s područja Grada Preloga 539.37 kB
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu.pdf    Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu 351.53 kB
Zaključak o prodaji zemljišta na području Gospodarske zone u Prelogu - Sjever.pdf    Zaključak o prodaji zemljišta na području Gospodarske zone u Prelogu - Sjever 268.13 kB
Izvješće o radu Doma kulture Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Izvješće o radu Doma kulture Grada Preloga za 2018. godinu 568.71 kB
Izvješće o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Izvješće o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2018. godinu 955.97 kB
Financijsko izvješće Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Financijsko izvješće Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2018. godinu 510.64 kB
Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica za 2018. godinu.pdf    Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica za 2018. godinu 3.03 MB
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Preloga za 2018. godinu 1.69 MB
OBRAZLOŽENJE uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu.pdf    OBRAZLOŽENJE uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu 678.41 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr