SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Odluke 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga

27.06.2019

1. 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

    OBRAZLOŽENJE uz 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu

2. Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

3. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

4. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini. (materijal u prilogu)

5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2019. godini. (materijal u prilogu)

6. Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji poslovanja Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI POSLOVANJA GRADA PRELOGA ZA 2018. GODINU 

7. Program potpore male vrijednosti subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog. (materijal u prilogu)

8. Odluka o cijeni korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog. (materijal u prilogu)

9. Odluka o povjeravanju poslova vođenja infrastrukture Poduzetnički centar Prelog Razvojnoj agenciji PCP d.o.o.. (materijal u prilogu)

10. Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Preloga. (materijal u prilogu)

11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu. (materijal u prilogu)

12. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2019. godini. (materijal u prilogu)

13. Dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Preloga za razdoblje 2017. - 2020. godine. (materijal u prilogu)

14. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Unaprjeđenje sustava obrade korisnog otpada“. (materijal u prilogu)

15. Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2018. godini. (materijal u prilogu)

16. Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2018. godini. (materijal u prilogu)

17. Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2018. godini. (materijal u prilogu)

Datoteke uz članak
OBRAZLOŽENJE -1. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za  2019. godinu.pdf    OBRAZLOŽENJE -1. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2019. godinu 343.31 kB
1. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    1. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2019. godinu 477.93 kB
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Unaprjeđenje sustava obrade korisnog otpada.pdf    Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Unaprjeđenje sustava obrade korisnog otpada 115.97 kB
Dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Preloga za razdoblje 2017. - 2020. godine.pdf    Dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Preloga za razdoblje 2017. - 2020. godine 134.33 kB
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2019. godini.pdf    Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2019. godini 131.50 kB
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Preloga.pdf    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Preloga 150.40 kB
Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Preloga.pdf    Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Preloga 149.13 kB
Odluka o povjeravanju poslova vođenja infrastrukture Poduzetnički centar Prelog Razvojnoj agenciji PCP d.o.o..pdf    Odluka o povjeravanju poslova vođenja infrastrukture Poduzetnički centar Prelog Razvojnoj agenciji PCP d.o.o. 110.45 kB
Odluka o cijeni korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog.pdf    Odluka o cijeni korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog 111.06 kB
Program potpore male vrijednosti subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog.pdf    Program potpore male vrijednosti subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog 192.75 kB
Izvješće Državnog ureda za reviziju.pdf    Izvješće Državnog ureda za reviziju 2.24 MB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji Grada Preloga za 2018. godinu 126.47 kB
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2019. godini.pdf    Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2019. godini 167.33 kB
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini.pdf    Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini 161.51 kB
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.pdf    Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 167.65 kB
Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.pdf    Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 204.69 kB
Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2018. godini.pdf    Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2018. godini 4.41 MB
Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2018. godini.pdf    Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2018. godini 6.25 MB
Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2018. godini.pdf    Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2018. godini 2.19 MB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr