SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Odluke 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga

29.06.2023
Datoteke uz članak
Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Cirkovljan.pdf    Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Cirkovljan 110.50 kB
Zaključak o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjeniku gradskog vijećnika.pdf    Zaključak o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjeniku gradskog vijećnika 114.07 kB
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog.pdf    Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog 370.74 kB
Odluka o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga.pdf    Odluka o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga 82.86 kB
Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Draškovec.pdf    Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Draškovec 98.52 kB
Odluka o zaduženju Grada Preloga.pdf    Odluka o zaduženju Grada Preloga 64.27 kB
Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Preloga.pdf    Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Preloga 96.43 kB
Odluka o izmjenama Osnova pravila mjesnih odbora Grada Preloga.pdf    Odluka o izmjenama Osnova pravila mjesnih odbora Grada Preloga 85.41 kB
Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu.pdf    Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu 142.62 kB
Odluka o naknadi članovima Gradskog vijeća i radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Preloga.pdf    Odluka o naknadi članovima Gradskog vijeća i radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Preloga 86.91 kB
Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna za 2023. godinu.pdf    Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna za 2023. godinu 105.13 kB
Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.pdf    Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu 162.29 kB
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2023. godini.pdf    Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2023. godini 100.92 kB
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Pučkog otvorenog učilišta Prelog.pdf    Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Pučkog otvorenog učilišta Prelog 105.65 kB
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2023. godinu.pdf    Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2023. godinu 159.67 kB
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2023. godinu.pdf    Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2023. godinu 130.77 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr