SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Odluke 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga

26.09.2019

1. a) Izvješće o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga.

    b) Zaključak o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjenici gradskog vijećnika. 

2. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik. 

3. Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2019. godine). 

4. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01.- 30.06.2019. godine. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2019.

5. Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu. 

6. a) Odluka o uključivanju Grada Preloga u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje. 

   b) Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Preloga.

   c) Odluka o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje liste prvenstva za kupnju stanova prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Preloga. 

7. Odluka o komunalnom redu. 

8. Odluka o osnovama pravila mjesnih odbora. 

9. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Preloga. 

10. Odluka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. 

11. Zaključak o kupoprodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug u Prelogu. 

12. a) Zaključak o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog (GKP PRE-KOM). 

      b) Zaključak o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog (MEĐIMURJEPLET) 


Datoteke uz članak
Zaključak o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog (GKP Pre-kom d.o.o.).pdf    Zaključak o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog (GKP Pre-kom d.o.o.) 222.98 kB
Zaključak o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog (Međimurjeplet).pdf    Zaključak o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog (Međimurjeplet) 111.11 kB
Zaključak o kupoprodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug u Prelogu.pdf    Zaključak o kupoprodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug u Prelogu 132.52 kB
Odluka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.pdf    Odluka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 227.62 kB
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Preloga.pdf    Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Preloga 118.12 kB
Osnove pravila mjesnih odbora.pdf    Osnove pravila mjesnih odbora 198.89 kB
Odluka o komunalnom redu.pdf    Odluka o komunalnom redu 305.35 kB
Odluka o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje liste prvenstva za kupnju stanova prema Programu društveno poticanje stanogradnje.pdf    Odluka o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje liste prvenstva za kupnju stanova prema Programu društveno poticanje stanogradnje 119.80 kB
Odluka o uključivanju Grada Preloga u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje.pdf    Odluka o uključivanju Grada Preloga u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje 122.05 kB
Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje.pdf    Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje 181.71 kB
Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu.pdf    Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu 155.20 kB
Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2019. godine).pdf    Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2019. godine) 317.95 kB
Zaključak o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjenici gradskog vijećnika.pdf    Zaključak o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjenici gradskog vijećnika 114.54 kB
Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik.pdf    Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik 115.82 kB
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2019..pdf    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu 634.36 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr