SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Odluke 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga

28.11.2019
Datoteke uz članak
Odluka o izmjeni Osnova pravila mjesnih odbora Grada Preloga.pdf    Odluka o izmjeni Osnova pravila mjesnih odbora Grada Preloga 112.62 kB
Zaključak o kupnji nekretnine na području k.o. Cirkovljan.pdf    Zaključak o kupnji nekretnine na području k.o. Cirkovljan 110.60 kB
Odluka o suradnji Grada Preloga s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u kreditiranju poduzetnika na području Grada Preloga.pdf    Odluka o suradnji Grada Preloga s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u kreditiranju poduzetnika na području Grada Preloga 115.95 kB
Odluka o imenovanju ulice na području Grada Preloga.pdf    Odluka o imenovanju ulice na području Grada Preloga 112.89 kB
Odluka o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga.pdf    Odluka o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga 132.47 kB
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu 187.19 kB
Program javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Program javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2020. godinu 174.85 kB
Program javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Program javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2020. godinu 191.80 kB
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.pdf    Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 160.24 kB
Program javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2020.godinu.pdf    Program javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2020.godinu 177.11 kB
Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.pdf    Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 179.09 kB
Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2019. godinu 135.65 kB
Zaključak o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjenici gradskog vijećnika..pdf    Zaključak o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjenici gradskog vijećnika. 114.65 kB
Proračun Grada Preloga za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.pdf    Proračun Grada Preloga za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu 668.11 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr