SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Odluke sjednice Gradskog vijeća 

Odluke 2. sjednice Gradskog vijeća

27.06.2013

1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2013. godinu

1. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini

2. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Grada Preloga

3. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2013. godinu

4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

6. Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja lječilišno-turističkog kompleksa Draškovec

7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o subvencijama u poljoprivredi na području Grada Preloga

8. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti

9. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno uređenje

10. Odluka o osnivanju i imenovaju Odbora za nekretnine

11. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za komunalno gospodarstvo

12. Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

13. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Preloga

14. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem na području Grada Preloga

15. Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za imenovanje ulica

16. Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

17. Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga

18. Odluka o izboru i imenovanju članova Vijeća za prevenciju Grada Preloga

19. Odluka o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Preloga

20. Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Preloga

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr