SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Odluke 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga

26.11.2020
Datoteke uz članak
Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Preloga .pdf    Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Preloga 162.72 kB
Odluka o donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Preloga .pdf    Odluka o donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Preloga 115.21 kB
Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga.pdf    Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga 115.13 kB
Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Čehovec.pdf    Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Čehovec 112.21 kB
Zaključak o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog.pdf    Zaključak o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog 110.39 kB
Program javnih potreba u sportu  Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Program javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2021. godinu 188.63 kB
Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug u Prelogu.pdf    Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug u Prelogu 110.77 kB
Zaključak o prekoračenju po poslovnom računu.pdf    Zaključak o prekoračenju po poslovnom računu 115.38 kB
Odluka o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu 186.95 kB
Program javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Program javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2021. godinu 171.64 kB
Program javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Program javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. godinu 175.03 kB
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.pdf    Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 160.51 kB
Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.pdf    Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 210.30 kB
Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2020. godinu .pdf    Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2020. godinu 133.70 kB
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Preloga.pdf    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Preloga 150.82 kB
Proračun Grada Preloga za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu.pdf    Proračun Grada Preloga za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu 757.77 kB
Obrazloženje uz Proračun Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Obrazloženje uz Proračun Grada Preloga za 2021. godinu 318.84 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr