SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Odluke 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga

30.09.2021
Datoteke uz članak
Zaključak o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjenici gradskog vijećnika..pdf    Zaključak o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjenici gradskog vijećnika 115.05 kB
Odluka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Preloga. .pdf    Odluka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Preloga 88.34 kB
Odluka o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora društva RAZVOJNA AGENCIJA PCP d.o.o. .pdf    Odluka o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora društva RAZVOJNA AGENCIJA PCP d.o.o. 106.99 kB
Odluka o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora društva MARINA PRELOG d.o.o. .pdf    Odluka o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora društva MARINA PRELOG d.o.o. 106.05 kB
Odluka o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora društva GOSPODARSKE ZONE PRELOG d.o.o. .pdf    Odluka o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora društva GOSPODARSKE ZONE PRELOG d.o.o. 106.80 kB
Odluka o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora društva GKP PRE-KOM d.o.o..pdf    Odluka o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora društva GKP PRE-KOM d.o.o. 107.15 kB
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Rekreacijsko–turističke zone „Trate“ Prelog.pdf    Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Rekreacijsko–turističke zone „Trate“ Prelog 151.84 kB
Odluka o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Prelog.pdf    Odluka o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Prelog 110.10 kB
Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2021. godine).pdf    Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2021. godine) 372.33 kB
Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga.pdf    Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga 392.39 kB
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga na dan 30.06.2021. godine.pdf    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga na dan 30.06.2021. godine 710.67 kB
Odluka o prijedlogu imenovanja člana Nadzornog odbora društva MEĐIMURSKE VODE d.o.o..pdf    Odluka o prijedlogu imenovanja člana Nadzornog odbora društva MEĐIMURSKE VODE d.o.o. 104.90 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr