SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Odluke sjednice Gradskog vijeća 

Odluke 3. sjednice Gradskog vijeća

30.10.2013

1. Donošenje Zaključka o verifikaciji mandata zamjeniku vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga (polaganje svečane prisege). (materijal u prilogu)

2. Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – 10. lipanj 2013). (materijal u prilogu)

3. Izvješće o radu gradonačelnika (10. lipanj – 30. lipanj 2013). (materijal u prilogu)

4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje 01.01. – 30.06.2013. godine. (materijal u prilogu)

5. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

6. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini. (materijal u prilogu)

7. Donošenje Odluke o I. izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

8. Donošenje Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

9. Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Preloga za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

11. Donošenje Odluke o zaduženju Grada Preloga. (materijal u prilogu)

12. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o naknadi za razvoj. (materijal u prilogu)

13. a) Donošenje Odluke o osnivanju Muzeja CROATA INSULANUS Grada Preloga. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Muzeja CROATA INSULANUS Grada Preloga. (materijal u prilogu)

14. Donošenje Odluke o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Županijskog suda u Varaždinu. (materijal u prilogu)

15. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Fijolica Prelog. (materijal u prilogu)

16. Obavijesti gradonačelnika. (materijal u prilogu)

17. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Gospodarske zone prelog d.o.o. Prelog

18. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr