SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Odluke 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga

21.12.2021

1. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu.

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu

Obrazloženje uz II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu 

2. Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

3. Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

4. Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. godinu.

5. a) Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2021. godinu.

   b) Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2021. godinu.

6. Odluka o zaduženju Grada Preloga.

7. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Preloga.

8. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika.

9. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Preloga.

10. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Preloga.

11. Odluka o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog Općini Pribislavec.

12. Odluka o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog Općini Jalžabet.

13. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Preloga.

14. Odluka o kupnji stanova za potrebe Grada Preloga iz Programa poticane stanogradnje u Prelogu.

15. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga.

16. Odluka o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Prelog.

17. Odluka o prijedlogu imenovanja suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu.

18. Plan rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2022. godinu.

19. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2021. godinu.

20. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2022. godinu.

Datoteke uz članak
Obrazloženje uz II. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za  2021. godinu.pdf    Obrazloženje uz II. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2021. godinu 223.49 kB
II. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    II. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2021. godinu 661.85 kB
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Preloga.pdf    Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Preloga 97.36 kB
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Preloga.pdf    Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Preloga 145.64 kB
Odluka o prijedlogu imenovanja suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu.pdf    Odluka o prijedlogu imenovanja suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu 82.47 kB
Odluka o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog Općini Pribislavec.pdf    Odluka o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog Općini Pribislavec 94.80 kB
Odluka o zaduženju Grada Preloga.pdf    Odluka o zaduženju Grada Preloga 67.71 kB
Plan rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Plan rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2022. godinu 164.42 kB
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Preloga.pdf    Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Preloga 140.35 kB
Odluka o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Prelog.pdf    Odluka o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Prelog 150.46 kB
Odluka o kupnji stanova za potrebe Grada Preloga iz Programa poticane stanogradnje u Prelogu.pdf    Odluka o kupnji stanova za potrebe Grada Preloga iz Programa poticane stanogradnje u Prelogu 117.41 kB
Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga.pdf    Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga 89.05 kB
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika.pdf    Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika 102.20 kB
Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. godinu 148.19 kB
Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2021. godinu 168.41 kB
Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.pdf    Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 158.61 kB
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Preloga.pdf    Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Preloga 107.30 kB
Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2021. godinu 231.87 kB
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2022. godinu 193.00 kB
Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.pdf    Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 224.79 kB
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2021. godinu 150.24 kB
Odluka o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog Općini Jalžabet.pdf    Odluka o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog Općini Jalžabet 102.91 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr