SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Grad Prelog 

Odluke 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga

22.03.2018

1. Procjena rizika od velikih nesreća Grada Preloga.

2. Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2017.).

3. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Preloga.

4. Odluka o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu.

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2017. - NASLOVNA STRANA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2017. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2017. GODINU

5. Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu.

6. a) Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog za 2017. godinu.

    b) Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2017. godinu.

    c) Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2017. godinu.

    d) Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2017. godinu.

7. a) Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

    b) Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

8. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2017. godini.

9. a) Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini. 

   b) Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga.

10. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga za 2017. godinu.

11. Odluka o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog.

12. Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj.

13. Odluka o pristupanju Grada Preloga Regiji Mura – Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (MURA REGION EGTC).

14. Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta u Prelogu, Ulica M. Gupca (kat.čest.br. 8090/345).

15. a) Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice i  čitaonice Grada Preloga.

     b) Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.

16. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog.

17. Odluka o izmjeni Odluke o razrješenju i imenovanju članova  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog.

18. a) Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Grada Preloga u 2017. godini.

     b) Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2017. godini.

19. Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga. 

Datoteke uz članak
Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga.pdf    Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga 198.58 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2017. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2017. godini 475.37 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Grada Preloga u 2017. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Grada Preloga u 2017. godini 133.30 kB
Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog.pdf    Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog 108.93 kB
Odluka o izmjeni Odluke o razrješenju i imenovanju članova  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog.pdf    Odluka o izmjeni Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog 117.67 kB
Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.pdf    Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 116.54 kB
Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice i  čitaonice Grada Preloga.pdf    Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 119.68 kB
Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta u Prelogu, Ulica M. Gupca (kat.čest.br. 8090-345).pdf    Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta u Prelogu, Ulica M. Gupca (kat.čest.br. 8090-345) 131.48 kB
Odluka o pristupanju Grada Preloga Regiji Mura – Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (MURA REGION EGTC).pdf    Odluka o pristupanju Grada Preloga Regiji Mura – Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (MURA REGION EGTC) 112.52 kB
Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj.pdf    Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj 109.38 kB
Odluka o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog.pdf    Odluka o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog 114.69 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga za 2017. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga za 2017. godinu 447.34 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga 439.72 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini 458.79 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2017. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2017. godini 457.93 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 173.03 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 217.86 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2017. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2017. godinu 109.17 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2017. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2017. godinu 110.12 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2017. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2017. godinu 111.52 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog za 2017. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog za 2017. godinu 112.07 kB
Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu.pdf    Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu 126.09 kB
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Preloga.pdf    Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Preloga 389.76 kB
Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj - posinac 2017.)pdf.pdf    Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj - posinac 2017.)pdf 462.98 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr


Bilten

Pretplatite se na bilten:
Prijava Odjava