SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Odluke 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga

31.03.2022

1. Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj-prosinac 2021.).

2. Odluka o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu.

3. Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu.

4. Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2021. godinu.

5. Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2021. godinu.

6. Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2021. godinu.

7. Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2021. godinu.

8. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

9. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

10. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2021. godini.

11. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2021. godini.

12. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2021. godini.

13. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  Grada Preloga u 2021. godini.

14. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2021. godini.

Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga za 2021. godinu

Izvješće o radu GKP Pre-kom d.o.o. za 2021. godinu

15. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2021. godini.

16. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine u 2021. godini.

17. Odluka o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PREKOM d.o.o. Općini Pribislavec.

18. Odluka o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PREKOM d.o.o. Općini Jalžabet.

19. Odluka o donošenju Programa demografskih mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Preloga. 

20. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.

21. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog.

22. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog.

23. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog.

24. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog.

25. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Preloga.

26. Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Prelog.

27. Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi.

28. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.

29. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. 

30. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.

31. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.

32. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.  

33. Program korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2022. godini.

34. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu.

Datoteke uz članak
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2021. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2021. godini 139.34 kB
Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog.pdf    Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog 91.01 kB
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu.pdf    Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu 85.92 kB
Program korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2022. godini.pdf    Program korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2022. godini 87.58 kB
Odluka o donošenju Programa demografskih mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Preloga.pdf    Odluka o donošenju Programa demografskih mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Preloga 108.58 kB
Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi.pdf    Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 112.06 kB
Odluka o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PREKOM d.o.o. Općini Pribislavec.pdf    Odluka o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PREKOM d.o.o. Općini Pribislavec 95.62 kB
Odluka o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PREKOM d.o.o. Općini Jalžabet.pdf    Odluka o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PREKOM d.o.o. Općini Jalžabet 103.61 kB
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 88.33 kB
Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu 104.30 kB
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 99.96 kB
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 99.30 kB
Izvješće o radu GKP Pre-kom d.o.o. za 2021. godinu.xlsx    Izvješće o radu GKP Pre-kom d.o.o. za 2021. godinu 58.18 kB
Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Prelog.pdf    Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Prelog 86.17 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2021. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2021. godini 177.83 kB
Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga za 2021. godinu 416.89 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2021. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2021. godini 104.90 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2021. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2021. godini 165.61 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 167.59 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 224.49 kB
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Preloga.pdf    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Preloga 99.86 kB
Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog.pdf    Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog 85.19 kB
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog.pdf    Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog 112.83 kB
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog.pdf    Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog 115.04 kB
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.pdf    Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 112.74 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2021. godinu 86.12 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2021. godinu 86.44 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  Grada Preloga u 2021. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga u 2021. godini 156.33 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2021. godinu 86.24 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2021. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2021. godinu 86.55 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine u 2021. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine u 2021. godini 289.91 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2021. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2021. godini 424.36 kB
Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine.pdf    Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine 378.51 kB
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 323.21 kB
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 580.86 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr