SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Gradsko vijeće Grada Preloga 

Odluke 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga

28.06.2018

1. Poslovnička odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga.

2. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu.

3. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

4. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

5. a) Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini.

b) Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu u 2018. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga.

6. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini.

7. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu.

8. Odluka o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog.

9.  Odluka o odabiru kandidatkinje za ravnateljicu Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.

10. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu. 

11. Odluka o dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.

12. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2018. godini.

13. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt Uređenje Trga Kralja Tomislava u Prelogu.

14. Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2017. godini.

15. Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2017. godini.

16. Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2017. godini.

Datoteke uz članak
I. izmjene i dopune proračuna Grada Preloga.pdf    I. izmjene i dopune proračuna Grada Preloga 475.18 kB
Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2017. godini.pdf    Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2017. godini 2.62 MB
Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2017. godini.pdf    Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2017. godini 2.20 MB
Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2017. godini.pdf    Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2017. godini 1.76 MB
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt Uređenje Trga Kralja Tomislava u Prelogu.pdf    Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt Uređenje Trga Kralja Tomislava u Prelogu 157.80 kB
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2018. godini.pdf    Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2018. godini 171.41 kB
Odluka o dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.pdf    Odluka o dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 176.11 kB
Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu.pdf    Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu 163.69 kB
Odluka o odabiru kandidatkinje za ravnateljicu Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.pdf    Odluka o odabiru kandidatkinje za ravnateljicu Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 155.80 kB
Odluka o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP Pre-kom d.o.o. Prelog.pdf    Odluka o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP Pre-kom d.o.o. Prelog 161.72 kB
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu 312.33 kB
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga.pdf    Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga 272.73 kB
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini.pdf    Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini 281.63 kB
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini.pdf    Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini 285.36 kB
Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini na području Grada Preloga.pdf    Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini na području Grada Preloga 216.19 kB
Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.pdf    Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 295.96 kB
Poslovnička odluka o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga.pdf    Poslovnička odluka o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga 265.57 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr


Bilten

Pretplatite se na bilten:
Prijava Odjava