SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Odluke 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga

21.06.2022

1. Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

2. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

3. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2022. godinu.

4. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2022. godinu.

5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2022. godinu.

6. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Rekreacijsko-turističke zone „Trate“ Prelog.

7. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog.

8. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Pod vrti“ do Čakovečke ulice u Prelogu.

9. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu.

10. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Cirkovljan.

11. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt Ljetna pozornica za kulturna i sportska događanja.

Izjava o dostupnosti ulaganja

Opis projekta

12. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2022. godini.

13. Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Preloga.

14. Odluka o imenovanju parka na području Grada Preloga.

15. Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.

16. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.

17. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog.

 

Datoteke uz članak
Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.pdf    Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 112.08 kB
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt Ljetna pozornica za kulturna i sportska događanja.pdf    Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt Ljetna pozornica za kulturna i sportska događanja 92.51 kB
Izjava o dostupnosti ulaganja.pdf    Izjava o dostupnosti ulaganja 86.46 kB
Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.pdf    Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 88.50 kB
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Rekreacijsko-turističke zone „Trate“ Prelog.pdf    Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Rekreacijsko-turističke zone „Trate“ Prelog 228.12 kB
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog.pdf    Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog 91.12 kB
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Cirkovljan.pdf    Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Cirkovljan 107.51 kB
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Pod vrti“ do Čakovečke ulice u Prelogu.pdf    Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Pod vrti“ do Čakovečke ulice u Prelogu 152.65 kB
Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Preloga.pdf    Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Preloga 127.30 kB
Odluka o imenovanju parka na području Grada Preloga.pdf    Odluka o imenovanju parka na području Grada Preloga 87.48 kB
Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.pdf    Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 243.05 kB
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.pdf    Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 157.86 kB
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2022. godini.pdf    Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2022. godini 105.44 kB
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2022. godinu 145.27 kB
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2022. godinu 172.01 kB
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2022. godinu 164.30 kB
Opis projekta.pdf    Opis projekta 716.84 kB
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu.pdf    Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu 152.14 kB
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog.pdf    Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog 153.21 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr