SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Odluke 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga

29.11.2018

1. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2018. godinu.

2. Proračun Grada Preloga za 2019. godinu, sa projekcijom za 2020. i  2021. godinu.

    NASLOVNA STRANA PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2019. GODINU, SA PROJEKCIJOM ZA 2020. I 2021. GODINU

    PRORAČUN GRADA PRELOGA ZA 2019. GODINU, SA PROJEKCIJOM ZA 2020. I 2021. GODINU

    OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2019. GODINU, SA PROJEKCIJOM ZA 2020. I 2021. GODINU

3. Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

4. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

5. Socijalni plan Grada Preloga za 2019. godinu.

6. Program javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2019. godinu.

7. a) Program javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2019. godinu.

    b) Program javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

8. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu.

9. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade.

10. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti.

11. Odluka o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti.

12. Odluka o povjeravanju vršenja javnih ovlasti.

13. Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge parkiranja.

      OPĆI UVJETI ISPORUKE USLUGE PARKIRANJA

14. Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge javnih tržnica na malo.

      OPĆI UVJETI ISPORUKE USLUGE JAVNIH TRŽNICA NA MALO

15. Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge ukopa.

      OPĆI UVJETI ISPORUKE USLUGE UKOPA

16. Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge obavljanja dimnjačarskih poslova.

      OPĆI UVJETI ISPORUKE USLUGE OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

17. Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga.

18. a) Zaključak o prijedlogu imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu.

     b) Zaključak o prijedlogu imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu.

19. Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Preloga članu Gradskog vijeća Grada Preloga. 

Datoteke uz članak
Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge parkiranja.pdf    Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge parkiranja 154.90 kB
Odluka o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti.pdf    Odluka o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti 157.20 kB
Odluka o povjeravanju vršenja javnih ovlasti.pdf    Odluka o povjeravanju vršenja javnih ovlasti 155.70 kB
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade.pdf    Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade 155.56 kB
Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge ukopa.pdf    Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge ukopa 154.36 kB
Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge javnih tržnica na malo.pdf    Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge javnih tržnica na malo 154.85 kB
Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge obavljanja dimnjačarskih poslova.pdf    Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge obavljanja dimnjačarskih poslova 154.66 kB
Zaključak o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu.pdf    Zaključak o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu 156.79 kB
Socijalni plan Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Socijalni plan Grada Preloga za 2019. godinu 445.61 kB
Program javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2019. godinu Zajednice Sportskih udruga Grada Preloga.pdf    Program javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2019. godinu Zajednice Sportskih udruga Grada Preloga 297.75 kB
Program javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Program javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2019. godinu 368.09 kB
Program javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Program javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2019. godinu 296.51 kB
Odluka o povjerovanju obavljanja komunalnih djelatnosti.pdf    Odluka o povjerovanju obavljanja komunalnih djelatnosti 161.72 kB
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.pdf    Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 195.20 kB
Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.pdf    Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 219.21 kB
Opći uvjeti isporuke usluge ukopa.pdf    Opći uvjeti isporuke usluge ukopa 143.68 kB
Opći uvjeti isporuke usluge javnih tržnica na malo.pdf    Opći uvjeti isporuke usluge javnih tržnica na malo 154.34 kB
Opći uvjeti isporuke usluge parkiranja.pdf    Opći uvjeti isporuke usluge parkiranja 163.64 kB
Opći uvjeti isporuke usluge obavljanja dimnjačarskih poslova.pdf    Opći uvjeti isporuke usluge obavljanja dimnjačarskih poslova 148.65 kB
Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2019. godinu.pdf    Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2019. godinu 187.61 kB
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu 345.70 kB
Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Preloga članu Gradskog vijeća Grada Preloga.pdf    Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Preloga članu Gradskog vijeća Grada Preloga 156.07 kB
Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju  mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga.pdf    Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga 156.28 kB
Obrazloženje Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu, sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu.pdf    Obrazloženje Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu, sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu 359.82 kB
Proračun Grada Preloga za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu.pdf    Proračun Grada Preloga za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu 663.38 kB
Prora%C4%8Dun+Grada+Preloga+za+2019.+godinu+NASLOVNA.pdf    Proračun Grada Preloga za 2019. godinu NASLOVNA 133.70 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr


Bilten

Pretplatite se na bilten:
Prijava Odjava