SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Odluke 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga

01.12.2022
Datoteke uz članak
Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2022. godinu 135.39 kB
Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta na području djela naselja Jug (Ulica Perutnica) i u Ulici Dragutina Domjanića u Prelogu.pdf    Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta na području djela naselja Jug (Ulica Perutnica) i u Ulici Dragutina Domjanića u Prelogu 129.23 kB
Zaključak o prekoračenju po poslovnom računu.pdf    Zaključak o prekoračenju po poslovnom računu 86.85 kB
Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga.pdf    Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga 84.91 kB
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Preloga u 2023. godini.pdf    Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Preloga u 2023. godini 129.52 kB
Odluka o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta.pdf    Odluka o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta 89.76 kB
Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Prelog.pdf    Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Prelog 110.62 kB
Program javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2023. godini.pdf    Program javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2023. godini 154.40 kB
Program javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2023. godini.pdf    Program javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2023. godini 149.75 kB
Program javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2023. godini.pdf    Program javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2023. godini 136.52 kB
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini.pdf    Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini 151.74 kB
Program građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini.pdf    Program građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini 228.58 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr