SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

1. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

05.06.2017
 
REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
PREDSTOJNIK
KLASA: 023-01/17-01/08
URBROJ: 2109-01-1-17-01
Čakovec, 05. lipnja 2017.
 
 
P O Z I V
 
kojim se pozivate na konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 13. lipnja 2017. godine (utorak) u 18,00 sati u prostorijama Grada Preloga (vijećnica), Prelog, Glavna 35.
 
Nakon utvrđivanja kvoruma predlažemo sljedeći
 
 
DNEVNI RED:
 
 
1. Izbor Mandatne komisije, 
2. Izvješće komisije i verifikacija mandata
   -utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
   -svečana prisega članova Gradskog vijeća
3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja,
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća 
 
 
 
 
                                                                     PREDSTOJNIK
                                                       po ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske
                                                               Branimir Posavec, mag.iur.
 
Tonski zapis konstituirajuće sjednice
 
Datoteke uz članak
Izvješće Mandatne komisije.pdf    Izvješće mandatne komisije 195.08 kB
Odluka o izboru predsjednika.pdf    Odluka o izboru predsjednika 178.92 kB
Odluka o izboru potpredsjednika 1.pdf    Odluka o izboru potpredsjednika 1 182.52 kB
Odluka o izboru potpredsjednika 2.pdf    Odluka o izboru potpredsjednika 2 181.70 kB
ZAPISNIK 1..pdf    ZAPISNIK 373.82 kB
Mandata komisija.pdf    Mandatna komisija 182.46 kB
Odbor za financije i proračun.pdf    Odbor za financije i proračun 180.77 kB
Odbor za izbor i imenovanje.pdf    Odbor za izbor i imenovanje 181.15 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr


Bilten

Pretplatite se na bilten:
Prijava Odjava