SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

4. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

29.11.2021

REPUBLIKA HRVATSKA                                              

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE                                                                    

PREDSJEDNIK

KLASA:  021-05/21-01/83
URBROJ: 2109/14-01-21-01
Prelog, 22. studeni 2021. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09., 5/13., 12/18. i 6/21.)

s a z i v a m

04. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 29. studenog 2021. godine (PONEDJELJAK) u prostorima Poduzetničkog centra Prelog, Prelog, Hrupine 7B (prizemlje, velika dvorana), s početkom u 18,00 sati.

predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2021. godinu.

2. Donošenje Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu, sa projekcijom za 2023. i  2024. godinu. (materijal u prilogu) 

Obrazloženje uz Proračun Grada Preloga za 2022. godinu 

3. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

4. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

5. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

6. a) Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

    b) Donošenje Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

7. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

8. Donošenje Odluke o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga. (materijal u prilogu)

9. Donošenje Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu. (materijal u prilogu)

Indikativna ponuda HPB-e o prekoračenju po poslovnom računu

10. Donošenje Odluke o sufinanciranju izgradnje višestambene građevine POS-a. (materijal u prilogu)

Prije prelaska na dnevni red:

  • prihvaćanje zapisnika,
  • aktualnih 30 minuta.

Poštovanje,

PREDSJEDNIK:           

Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.      

 

Datoteke uz članak
Poziv - 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga.pdf    Poziv - 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga 53.08 kB
Indikativna ponuda HPB-e prekoračenje po poslovnom računu.pdf    Indikativna ponuda HPB-e o prekoračenju po poslovnom računu 814.01 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2022. godinu 72.70 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2022. godinu 74.75 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2022. godinu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2022. godinu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga 82.51 kB
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu 75.82 kB
Prijedlog Odluke o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga 51.28 kB
Prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu.pdf    Prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu 56.39 kB
Prijedlog Odluke o sufinanciranju izgradnje višestambene građevine POS-a.pdf    Prijedlog Odluke o sufinanciranju izgradnje višestambene građevine POS-a 69.81 kB
Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 125.61 kB
Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu.pdf    Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu 2.81 MB
Obrazloženje uz Proračun Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Obrazloženje uz Proračun Grada Preloga za 2022. godinu 206.68 kB
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 132.69 kB
Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo.pdf    Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo 121.68 kB
Zapisnik - Odbor za financije i proračun .pdf    Zapisnik - Odbor za financije i proračun 144.54 kB
Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti .pdf    Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti 126.48 kB
Zapisnik - Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja.pdf    Zapisnik - Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja 131.81 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr