SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

7. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

21.06.2022

REPUBLIKA HRVATSKA                                              
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE                                                                     

PREDSJEDNIK

KLASA:  021-05/22-01/37
URBROJ: 2109/14-01-22-01
Prelog, 10. lipanj 2022. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09., 5/13., 12/18. i 6/21.)

s a z i v a m

07. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 21. lipnja 2022. godine (UTORAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

 

Predlažem slijedeći:

D N E V N I    R E D

 

1. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

I. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2022. godinu

BILJEŠKE uz I. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2022. godinu

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

4. a) Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

    b) Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

6. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Rekreacijsko-turističke zone „Trate“ Prelog. (materijal u prilogu)

7. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog. (materijal u prilogu)

8. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Pod vrti“ do Čakovečke ulice u Prelogu. (materijal u prilogu)

9. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu. (materijal u prilogu)

10. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Cirkovljan. (materijal u prilogu)

11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt Ljetna pozornica za kulturna i sportska događanja. (materijal u prilogu)

Opis projekta

Izjava o dostupnosti ulaganja

12. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2022. godini. (materijal u prilogu)

13. Donošenje Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Preloga. (materijal u prilogu)

IZJAVA - Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Preloga

OBAVIJEST - Vlasništvo

OBAVIJEST - Zakon o sprječavanju sukoba interesa

14. Donošenje Odluke o imenovanju parka na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

15. a) Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

      b) Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

16. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog. (materijal u prilogu)

17. Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2021. godini. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2021. godini - I. DIO

Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2021. godini - II. DIO

18. Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2021. godini. (materijal u prilogu)

DOPIS GKP PRE-KOM D.O.O.

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

ODLUKA O IZVRŠENJU PLANA PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA

IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA

19. Izvješće o poslovanju „RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ d.o.o. Prelog u 2021. godini. (materijal u prilogu)

20. Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2021. godini. (materijal u prilogu)

 

Prije prelaska na dnevni red:

  • prihvaćanje zapisnika,
  • aktualnih 30 minuta.

Poštovanje,

PREDSJEDNIK:           

Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.     


 

Datoteke uz članak
Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Pod vrti“ do Čakovečke ulice u Prelogu.pdf    Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Pod vrti“ do Čakovečke ulice u Prelogu 368.50 kB
Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog 448.93 kB
Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu.pdf    Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu 412.39 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 188.55 kB
BILJEŠKE uz I. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za  2022. godinu.pdf    BILJEŠKE uz I. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2022. godinu 208.29 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2022. godinu 211.09 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 189.75 kB
Izvješće o poslovanju „RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ d.o.o. Prelog u 2021. godini.pdf    Izvješće o poslovanju „RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ d.o.o. Prelog u 2021. godini 695.76 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2022. godinu 210.61 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 278.54 kB
Zapisnik - Odbor za statut i poslovnik .pdf    Zapisnik - Odbor za statut i poslovnik 120.20 kB
Zapisnik - Gradsko povjerenstvo za imenovanje ulica.pdf    Zapisnik - Gradsko povjerenstvo za imenovanje ulica 121.73 kB
Zapisnik - Odbor za financije i proračun.pdf    Zapisnik - Odbor za financije i proračun 149.85 kB
Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo.pdf    Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo 127.75 kB
Zapisnik - Odbor za nekretnine.pdf    Zapisnik - Odbor za nekretnine 119.33 kB
Zapisnik - Odbor za izbor i imenovanje 14062022.pdf    Zapisnik - Odbor za izbor i imenovanje 292.03 kB
Zapisnik - Odbor za prostorno uređenje .pdf    Zapisnik - Odbor za prostorno uređenje 131.46 kB
Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti.pdf    Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti 124.22 kB
Opis projekta.pdf    Opis projekta 610.68 kB
Izjava o dostupnosti ulaganja.pdf    Izjava o dostupnosti ulaganja 284.84 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr