SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Javna rasprava o Postupku stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja stambene zone iza groblja u Cirkovljanu

Fotografije uz članak 1
25.05.2021

Grad Prelog obavještava građane o pokretanju Javne rasprave o Postupku stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja stambene zone iza groblja u Cirkovljanu („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 4/05). Javna rasprava će trajati od 04.06.2021. do 11.06.2021. Javni uvid u Prijedlog postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja stambene zone iza groblja u Cirkovljanu („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 4/05) moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Uprave Grada Preloga, Glavna 35, 40323 Prelog svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme, te na web stranicama Grada Preloga (www.prelog.hr) i izrađivača plana (www.urbia.hr). Javno izlaganje Prijedloga postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja stambene zone iza groblja u Cirkovljanu („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 4/05) organizirat će se u prostorijama Grada Preloga, Glavna 35, 40323 Prelog, dana 08.06. 2021. g. (utorak) u 13:00 sati. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 11.06.2021. godine i to na slijedeći način: postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja, upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Gradu Prelogu, Glavna 35, 40323 Prelog. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.

OGLAS - Javna rasprava o Postupku stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja stambene zone iza groblja u Cirkovljanu

Prijedlog postupka stavljanja izvan snage DPU stambene zone iza groblja u Cirkovljanu – PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU

Prijedlog postupka stavljanja izvan snage DPU stambene zone iza groblja u Cirkovljanu – SAŽETAK ZA JAVNOST

 

Datoteke uz članak
OGLAS - Javna rasprava o Postupku stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja stambene zone iza groblja u Cirkovljanu.pdf    OGLAS - Javna rasprava o Postupku stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja stambene zone iza groblja u Cirkovljanu 107.16 kB
Prijedlog postupka stavljanja izvan snage DPU stambene zone iza groblja u Cirkovljanu – SAŽETAK ZA JAVNOST.pdf    Prijedlog postupka stavljanja izvan snage DPU stambene zone iza groblja u Cirkovljanu – SAŽETAK ZA JAVNOST 129.96 kB
Prijedlog postupka stavljanja izvan snage DPU stambene zone iza groblja u Cirkovljanu – PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU.pdf    Prijedlog postupka stavljanja izvan snage DPU stambene zone iza groblja u Cirkovljanu – PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU 186.80 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr