SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog.

Fotografije uz članak 1
17.02.2023

Grad Prelog objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog. Javna rasprava traje od 24.02.2023. do 25.03.2023. Javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog, moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Preloga, Glavna 35, 40323 Prelog, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme, te na mrežnim stranicama Grada Preloga http://www.prelog.hr/, a poveznica je dohvatljiva na mrežnim stranicama stručnog izrađivača http://urbia.hr/. Javno izlaganje stručnog izrađivača o Prijedlogu UPU održat će se prostorijama Grada Preloga, Glavna 35, 40323 Prelog, dana 14.03.2023. s početkom u 13:00 sati.

OGLAS o otvaranju Javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog.

 

Datoteke uz članak
OGLAS o otvaranju Javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog..pdf    OGLAS o otvaranju Javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog. 203.49 kB
UPU_Prelog_ODREDBE_Leščača_do_SŠ_2023_JR.pdf    PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU Urbanistički plan uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog 1.83 MB
UPU_Prelog_OBRAZLOŽENJE_Leščača_do_SŠ_Prelog_2023_JR.pdf    PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU OBRAZLOŽENJE Urbanistički plan uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog 1.61 MB
SAŽETAK ZA JAVNOST Urbanistički plan uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog.pdf    SAŽETAK ZA JAVNOST Urbanistički plan uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog 730.06 kB
NAČIN I UVJETI GRADNJE Urbanistički plan uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog.pdf    NAČIN I UVJETI GRADNJE Urbanistički plan uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog 939.15 kB
3_KORIŠTENJE_UPU_Leščača_do_SŠkole_Prelog_NKP_2023.pdf    KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA Urbanistički plan uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog 796.86 kB
MREŽE ELEKTROOPSKRBE, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I JAVNE RASVJETE Urbanistički plan uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog.pdf    MREŽE ELEKTROOPSKRBE, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I JAVNE RASVJETE Urbanistički plan uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog 819.26 kB
PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA Urbanistički plan uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog.pdf    PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA Urbanistički plan uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog 884.95 kB
UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA Urbanistički plan uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog.pdf    UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA Urbanistički plan uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog 911.67 kB
MREŽE VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PLINOOPSKRBE Urbanistički plan uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog.pdf    MREŽE VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PLINOOPSKRBE Urbanistički plan uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog 824.08 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr