SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Javni poziv Hrvatskih cesta d.o.o.

Fotografije uz članak 1
18.12.2020

Hrvatske ceste d.o.o.

Vončinina 3, 10000 Zagreb

OIB: 55545787885

 

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se 

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izveden dio državne ceste DC20 (Čakovec (D3) - Prelog - D. Dubrava - Đelekovec - Koprivnica (D2)) u naselju PRELOG u k.o. PRELOG na k.č. 4008, 4051, 4053, 5369, 5370, 5878, 5978, 5998, 5999, 6643 (od ulaska u Grad Prelog iz smjera Čakovca do kućnog broja 92 u Čakovečkoj ulici u Prelogu) o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se JAVNE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao - javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu REPUBLIKA HRVATSKA s pravom upravljanja Hrvatske ceste d.o.o.

Geodetski elaborat izvedenog stanja dijela državne ceste DC20 (Čakovec (D3) - Prelog - D. Dubrava - Đelekovec - Koprivnica (D2)) izradit će tvrtka GEOANDA d.o.o. za projektiranje, vanjsku i unutarnju trgovinu i usluge, Petrovaradinska 1 b, Zagreb.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 15.12.2020. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenih inženjera geodezije predstavnika tvrtke Geoanda d.o.o. Milana Andabake i Marijana Muliga, koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 18.12.2020. godine (petak) u prostorijama Grada Preloga, na adresi Glavana ul. 35, 40323 Prelog od 9:00 do 12:00 sati. Kontakt telefon tvrtke Geoanda d.o.o.: 01/3861 182.

Molimo sve nositelje prava na katastarskim česticama da se prilikom uvida u geodetski elaborat pridržavaju svih propisanih mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske vezanih uz suzbijanje pandemije COVID 19.

 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr