SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Javni poziv Međimurskih voda d.o.o.

Fotografije uz članak 1
09.11.2020

Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, namjeravaju uputiti Skupštini društva prijedlog Općih uvjeta isporuke vodnih usluga. U skladu sa člankom 40. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), javni isporučitelj vodnih usluga dužan je donijeti opće uvjete isporuke vodnih usluga i postupati u skladu s njima.

Opći uvjeti isporuke vodnih usluga imaju pravnu prirodu općih uvjeta ugovora o isporuci vodnih usluga. Ako se tijekom važenja ugovora o isporuci vodnih usluga donesu novi ili izmijene važeći opći uvjeti isporuke vodnih usluga, koji su propisno objavljeni, ugovor o isporuci vodnih usluga ostaje na snazi pod tim novim ili izmijenjenim uvjetima.

Trenutno su na snazi Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga od dana 15.09.2011. s izmjenama i dopunama od 22.09.2014. i 18.07.2019. godine, a objavljeni su na https://medjimurske-vode.hr/pravilnici-i-opci-akti/

Zakon o vodnim uslugama uređuje obvezni sadržaj Općih uvjeta isporuke vodnih usluga te je sukladno tome izrađen nacrt Općih uvjeta isporuke vodnih usluga, koji vam dostavljamo u privitku, kako bi Opći uvjeti bili usklađeni sa svim zakonskim promjenama koje su nastupile u srpnju 2019. godine donošenjem Zakona o vodnim uslugama, Zakona o vodama i izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Nadležnost za donošenje Općih uvjeta je na Skupštini Međimurskih voda, uz prethodno javno savjetovanje od najmanje 30 dana o nacrtu Općih uvjeta isporuke vodnih usluga.

Javno savjetovanje otvoreno je do 02. prosinca 2020. godine.

Pozivaju se svi zainteresirani na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću prilikom donošenja ove odluke na način da svoje primjedbe, sugestije i mišljenja pošalju najkasnije do 02.12.2020. godine, putem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju, na mail adresu voda@medjimurske-vode.hr ili na adresu: Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec.

Izvješće o savjetovanju s očitovanjima na primjedbe, sugestije i mišljenja i razlozima prihvaćanja/neprihvaćanja prijedloga, izraditi će se najkasnije do 04.12.2020. i objaviti putem internetske stranice Međimurskih voda.           

Poziv na javno savjetovanje

Opći uvjeti isporuke vodnih usluga

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

Datoteke uz članak
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju.doc    Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju 40.00 kB
Opći uvjeti isporuke vodnih usluga.pdf    Opći uvjeti isporuke vodnih usluga 496.04 kB
Poziv na javno savjetovanje.pdf    Poziv na javno savjetovanje 218.18 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr