SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Fotografije uz članak 1
11.11.2022

Grad Prelog objavljuje Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja nacrta Proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Tako se poziva zainteresirana javnost da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na nacrt Proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Savjetovanje traje od 11. studenog do 28. studenog 2022. godine. Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovog javnog poziva. Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog Proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu na donošenje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Grad Prelog, Glavna 35, Prelog ili na e-mail adresu: ured-grada@prelog.hr, zaključno s danom 28. studenog 2021. godine. Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Grada Preloga: www.prelog.hr.

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana proračuna  za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Proračun Grada Preloga za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću

Datoteke uz članak
JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana proračuna  za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.pdf    JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu 434.26 kB
Proračun Grada Preloga za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu.pdf    Proračun Grada Preloga za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu 935.70 kB
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.doc    OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 40.00 kB
Izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću.pdf    Izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću 295.06 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr