SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNO SAVJETOVANJE - PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA PRELOGA ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE

29.09.2017

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O PRIJEDLOGU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA PRELOG ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

RAZLOZI DONOŠENJA AKTA

Razlog donošenja PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA PRELOG ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE je izbjegavanje i smanjenje generiranja otpada te izbjegavanje i smanjenje njegovih opasnih osobina

STVARATELJ DOKUMENTA

GKP PRE-KOM d.o.o.

TIJELO KOJE PROVODI SAVJETOVANJE

Upravni odjel za gospodarstvo i financije

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s prijedlogom PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA PRELOG ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE te dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga te prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

od 29. rujna do 29. listopada 2017. godine.

ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: Grad Prelog, Upravni odjel za gospodarstvo i financije, Glavna 35, s naznakom „Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na nacrt PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA PRELOG ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE ili se dostavljaju elektroničkom poštom na e-mail: komunalni_odjel@prelog.hr

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13. i 85/15.) nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.  

 

Datoteke uz članak
PLA-GOT-2-plan gospodarenja otpadom grada Prelog 2017-2022.pdf    PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA PRELOG ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE j 3.41 MB
obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju.doc    OBRAZAC - Sudjelovanje u savjetovanju 34.00 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr