SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Nastavak provođenja deratizacije na području naselja Grada Preloga

Fotografije uz članak 1
24.04.2020

U razdoblju od 27. travnja do 2. svibnja, djelatnici Službe dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Bioinstituta d.o.o., Čakovec provest će deratizaciju na području Grada Preloga prema sljedećem rasporedu:

DATUM:

 

MJESNI ODBOR:

27.04.2020.

 

OPOROVEC, ČUKOVEC

28.04.2020.

 

DRAŠKOVEC, HEMUŠEVEC

29.04.2020.

 

CIRKOVLJAN

30.04.2020.

 

ČEHOVEC

02.05.2020.

 

OTOK

Deratizacija će se provoditi preparatom na bazi brodifakuma (antidot Vitamin K) izloženog u kutijama za deratizaciju. Stanovnici navedenih naselja mole se:

  • da uklone smeće iz prostora gdje će se obavljati deratizacija
  • da ne diraju i ne premještaju postavljene kutije s mamcima
  • da onemoguće djeci pristup postavljenim kutijama s mamcima
  • da onemoguće domaćim životinjama pristup postavljenim kutijama s mamcima

Prema naputku Hrvatske udruge za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, a prema uputama Hrvatskog Zavoda za javno zdravstvo kod provedbe deratizacije potrebno je:

  • ODRŽAVATI RAZMAK OD MINIMALNO 2 METRA
  • NAKON ZAVRŠETKA DERATIZACIJE NEMA POTPISIVANJA POTVRDA VEĆ SAMO UPIS PODATAKA O DERATIZARANOM DOMAĆINSTVU

Za sve ostale informacije možete se obratiti na broj telefona: 098 465 485

 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr