SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Obavijest o deratizaciji na području Grada Preloga - kontrola deratizacije

Fotografije uz članak 2
31.03.2021

Djelatnici Službe dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Bioinstituta d.o.o. provest će dodatnu deratizaciju na području Grada Preloga, u razdoblju od 31. 03. do 15. 04. 2021. godine prema slijedećem rasporedu:

DATUM

MJESNI ODBOR

31.03.2021.

PRELOG

01.04.2021.

PRELOG

02.04.2021.

PRELOG

06.04.2021.

PRELOG

07.04.2021.

PRELOG

08.04.2021.

PRELOG, OTOK

09.04.2021.

OPOROVEC

12.04.2021.

ČUKOVEC

13.04.2021.

DRAŠKOVEC, HEMUŠEVEC

14.04.2021.

CIRKOVLJAN

15.04.2021.

ČEHOVEC

 Za deratizaciju će se koristiti brodifakum pelete s dodatkom gorke tvari. Antidot je vitamin K.

 

 

 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr