SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Obavijest o deratizaciji na području Grada Preloga

Fotografije uz članak 1
16.03.2020

U razdoblju od 16. do 28. ožujka, djelatnici Službe dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Bioinstituta d.o.o., Čakovec provest će deratizaciju na području Grada Preloga prema sljedećem rasporedu:

DATUM:

               

MJESNI ODBOR:

16.03.2020.

               

PRELOG

17.03.2020.

               

PRELOG

18.03.2020.

               

PRELOG

19.03.2020.

               

PRELOG

20.03.2020.

               

PRELOG

21.03.2020.

               

PRELOG

23.03.2020.

               

OPOROVEC

24.03.2020.

               

ČUKOVEC

25.03.2020.

               

DRAŠKOVEC, HEMUŠEVEC

26.03.2020.

               

CIRKOVLJAN

27.03.2020.

               

ČEHOVEC

28.03.2020.

               

OTOK

Za deratizaciju će se koristiti bromadiolon mamak s dodatkom gorke tvari. Antidot je vitamin K.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr