SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Obavijest o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu

Fotografije uz članak 1
22.04.2019

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17 i 114/18), Grad Prelog, Upravni odjel za gospodarstvo i financije, kao nositelj izrade obavještava javnost o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu.

Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo je Odluku o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 8/04, 5/09 i 5/13).

Detaljne informacije o tijeku izrade III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu, mogu se dobiti na adresi: Grad Prelog, Upravni odjel za gospodarstvo i financije, Glavna 35, 40323 Prelog, putem e-maila na adresi: gospodarstvo@prelog.hr ili na telefon: 040/645-301.

Datoteke uz članak
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu.pdf    Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu 2.68 MB
Obavijest o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu.pdf    Obavijest o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu 133.86 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr