SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Obavijest o izradi, odnosno pokretanju postupka stavljanja van snage DPU stambene zone iza groblja u Cirkovljanu

Fotografije uz članak 1
09.04.2021

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17, 114/18., 39/19., 98/19.), Grad Prelog, Upravni odjel za gospodarstvo i financije kao nositelj izrade, obavještava javnost o izradi, odnosno pokretanju postupka stavljanja van snage Detaljnog plana uređenja stambene zone iza groblja u Cirkovljanu. Ova se postupak provodi nakon što je Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo Odluku o pokretanju postupka stavljanja van snage Detaljnog plana uređenja stambene zone iza groblja u Cirkovljanu. Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog Detaljnog plana mogu se dobiti na adresi: Grad Prelog, Upravni odjel za gospodarstvo i financije, Glavna 35, 40323 Prelog, putem emaila na adresi: gospodarstvo@prelog.hr ili na telefon: 040/645-301.

Odluka o pokretanju postupka stavljanja van snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambene zone iza groblja u Cirkovljanu

Obavijest o izradi, odnosno pokretanju postupka stavljanja van snage Detaljnog plana uređenja stambene zone iza groblja u Cirkovljanu

 

Datoteke uz članak
Obavijest o izradi, odnosno pokretanju postupka stavljanja van snage Detaljnog plana uređenja stambene zone iza groblja u Cirkovljanu.pdf    Obavijest o izradi, odnosno pokretanju postupka stavljanja van snage Detaljnog plana uređenja stambene zone iza groblja u Cirkovljanu 199.45 kB
Odluka o pokretanju postupka stavljanja van snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambene zone iza groblja u Cirkovljanu.pdf    Odluka o pokretanju postupka stavljanja van snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambene zone iza groblja u Cirkovljanu 2.57 MB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr