SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Obavijest o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga

Fotografije uz članak 1
28.11.2018

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13. i 65/17), Grad Prelog, Upravni odjel za gospodarstvo i financije, kao nositelj izrade, obavještava javnost, o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga. Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo je Odluku o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/03, 22/08, 5/09, 4/12, 5/13 i 18/14). Detaljne informacije o tijeku izrade VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga mogu se dobiti na adresi: Grad Prelog, Upravni odjel za gospodarstvo i financije, Glavna 35, 40323 Prelog, putem emaila na adresi: gospodarstvo@prelog.hr ili na telefon: 040/645-301.

Datoteke uz članak
Obavijest o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga.pdf    Obavijest o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga 130.41 kB
Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga.pdf    Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga 5.97 MB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr