SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Međimurske vode 

Obavijest o početku postupka za priključenje na javni sustav odvodnje – Draškovec i Hemuševec

Fotografije uz članak 1
07.12.2018

Međimurske vode d.o.o. Čakovec kao nositelj investicije Aglomeracija Donja Dubrava i kao isporučitelj vodnih usluga za područje Grada Preloga nastavlja sa postupkom za priključenje objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u naseljima Grada Preloga, u skladu s Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine Grada Preloga. Postupak se nastavlja u Draškovcu i Hemuševcu. Od četvrtka 18.10.2018. godine u Draškovcu i Hemuševcu predstavnici Međimurskih voda d.o.o., obilaskom svakog domaćinstva prikupljat će potrebne podatke i vršiti izradu skice budućeg priključka, a za potrebe sklapanja ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje i korištenju usluga javne odvodnje i pročišćavanja. Nakon prikupljanja podataka, uslijedit će sklapanje ugovora o priključenju na javnu odvodnju. Sklapanje ugovora organizirat će se u petak, 7. prosinca, od 12 do 18 sati, u Domu kulture Hemuševec te Domu kulture Draškovec. Grad Prelog i Međimurske vode d.o.o., pozivaju sve mještanje Draškovca i Hemuševca na razumijevanje i suradnju.

Datoteke uz članak
Obavijest o početku postupka za priključenje na javni sustav odvodnje - Hemuševec.pdf    Obavijest o početku postupka za priključenje na javni sustav odvodnje - Hemuševec 134.80 kB
Obavijest o početku postupka za priključenje na javni sustav odvodnje - Draškovec.pdf    Obavijest o početku postupka za priključenje na javni sustav odvodnje - Draškovec 134.69 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr


Bilten

Pretplatite se na bilten:
Prijava Odjava