SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Obavijest vezana uz dodatnu konačnu listu reda prvenstva za kupnju stana po programu POS u Prelogu

Fotografije uz članak 1
02.05.2023

S ciljem da ne dođe do zabune oko prava na kupnju stanova po Programu POS u Prelogu, obavještavaju se podnositelji zahtjeva s dodatne konačne liste reda prvenstva da je po novom Javnom pozivu za kreiranje dodatne konačne liste reda prvenstva za pravo na kupnju stana po Programu POS u Prelogu, a koji je objavljen 3. veljače i trajao do 28. veljače 2023. godine, preostalo samo 7 (sedam stanova). Broj preostalih stanova, kao i točna oznaka istih u katalogu stanova, bila je navedena u samom javnom pozivu. Samim time, nemoguće je da će svi podnositelji zahtjeva koji su svrstani na dodatnu konačnu listu reda prvenstva (njih 18) i ostvariti pravo na kupnju stana po Programu POS, već će to moći samo njih 7 (sedam). Za početak će prvih 7 (sedam) rangiranih na dodatnoj listi dobiti poziv za odabir stana. U slučaju da netko od prvih 7 (sedam) s dodatne konačne liste ne kupi stan i/ili odustane od kupnje, pravo na odabir stana ostvarit će oni koji su sljedeći po redu rangirani na dodatnoj konačnoj listi reda prvenstva. U slučaju potrebe za dodatnim objašnjenjem, molimo Vas da zovete na broj 040/638-693.    

 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr