SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

OGLAS o otvaranju javne rasprave o prijedlogu I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – Istok

Fotografije uz članak 1
19.02.2021

Grad Prelog objavljuje oglas o otvaranju javne rasprave o prijedlogu I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – Istok. Javna rasprava će trajati od 24.02.2021. do 05.03.2021. Javni uvid u Prijedlog I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – Istok moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Uprave Grada Preloga, Glavna 35, 40323 Prelog svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme i na mrežnim stranicama Grada Preloga www.prelog.hr, te izrađivača plana www.urbia.hr. Javno izlaganje Prijedloga I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – Istok organizirat će se u prostorijama Grada Preloga, Glavna 35, 40 323 Prelog i to 01.03.2021. godine (ponedjeljak) u 13:00 sati. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 05.03.2021. godine i to postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja te upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Gradu Prelogu, na adresu Glavna 35, 40323 Prelog.

OGLAS o otvaranju javne rasprave o prijedlogu  I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – Istok

Datoteke uz članak
OGLAS o otvaranju javne rasprave o prijedlogu  I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – Istok.pdf    OGLAS o otvaranju javne rasprave o prijedlogu I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – Istok 206.99 kB
Prijedlog I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – Istok PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU.pdf    Prijedlog I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – Istok PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU 5.70 MB
Prijedlog I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – Istok SAŽETAK ZA JAVNOST.pdf    Prijedlog I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – Istok SAŽETAK ZA JAVNOST 947.96 kB
Prijedlog I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – Istok ODREDBE ZA PROVEDBU.pdf    Prijedlog I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – Istok ODREDBE ZA PROVEDBU 804.45 kB
Detaljna namjena površina.pdf    Detaljna namjena površina 1.05 MB
Uvjeti gradnje.pdf    Uvjeti gradnje 1.86 MB
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina.pdf    Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 967.49 kB
Plan komunalne infrastrukture - plan prometa.pdf    Plan komunalne infrastrukture - plan prometa 926.44 kB
Plan komunalne infrastrukture - mreže vodoopskrbe, odvodnje i plinoopskrbe.pdf    Plan komunalne infrastrukture - mreže vodoopskrbe, odvodnje i plinoopskrbe 1.13 MB
Plan komunalne infrastrukture - mreže elektroopskrbe, javne rasvjete i telekomunikacija.pdf    Plan komunalne infrastrukture - mreže elektroopskrbe, javne rasvjete i telekomunikacija 1.21 MB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr