SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

OGLAS o otvaranju javne rasprave o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu

Fotografije uz članak 1
03.09.2020

Grad Prelog objavljuje Oglas o otvaranju javne rasprave o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu.

Javna rasprava će trajati od 09.09.2020. do 16.09.2020. Javni uvid u Prijedlog IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 8/04, 5/09, 5/13, 12/19) moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Uprave Grada Preloga, Glavna 35, 40323 Prelog svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme, te na web stranicama Grada Preloga (www.prelog.hr) i izrađivača plana (www.urbia.hr)  Javno izlaganje Prijedloga IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 8/04, 5/09, 5/13, 12/19) organizirat će se u prostorijama Grada Preloga, Glavna 35, 40323 Prelog, dana 10.09. 2020. godine u 11:00 sati. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 16.09.2020. godine i to na slijedeći način:

  • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
  • upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Gradu Prelogu, Glavna 35, 40323 Prelog

Video prezentacija - Prijedlog IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu

Oglas o otvaranju javne rasprave o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu

Datoteke uz članak
Oglas o otvaranju javne rasprave o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu.pdf    Oglas o otvaranju javne rasprave o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu 207.27 kB
Prijedlog IV. izmjena i dopuna DPU dijela naselja Jug u Prelogu.pdf    Prijedlog IV. izmjena i dopuna DPU dijela naselja Jug u Prelogu 1.07 MB
Prijedlog IV. izmjena i dopuna DPU dijela naselja Jug u Prelogu - SAŽETAK ZA JAVNOST.pdf    Prijedlog IV. izmjena i dopuna DPU dijela naselja Jug u Prelogu - SAŽETAK ZA JAVNOST 154.34 kB
Evidencija postupka izrade i donošenja ID DPU.pdf    Evidencija postupka izrade i donošenja ID DPU 2.44 MB
Prijedlog IV. izmjena i dopuna DPU dijela naselja Jug u Prelogu - IZMJENE ODREDBI ZA PROVEDBU NA PROČIŠĆENI TEKST ODREDBI DPU IZ 2019..pdf    Prijedlog IV. izmjena i dopuna DPU dijela naselja Jug u Prelogu - IZMJENE ODREDBI ZA PROVEDBU NA PROČIŠĆENI TEKST ODREDBI DPU IZ 2019. 450.40 kB
Uvjeti gradnje.pdf    Uvjeti gradnje 2.87 MB
Plan komunalne infrastrukture - plan prometa.pdf    Plan komunalne infrastrukture - plan prometa 2.90 MB
Plan komunalne infrastrukture - mreže elektroopskrbe, javne rasvjete i telekomunikacijska mreža.pdf    Plan komunalne infrastrukture - mreže elektroopskrbe, javne rasvjete i telekomunikacijska mreža 3.09 MB
Plan komunalne infrastrukture - mreže vodoopskrbe, odvodnje i plinoopskrbe.pdf    Plan komunalne infrastrukture - mreže vodoopskrbe, odvodnje i plinoopskrbe 3.13 MB
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina.pdf    Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 2.46 MB
Detaljna namjena površina.pdf    Detaljna namjena površina 2.48 MB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr