SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Otvoren ESF Poziv Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice

Fotografije uz članak 1
17.12.2020

Otvoren je Poziv ESF - a (Europskog socijalnog fonda), Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice. Pozivom se želi osigurati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske. Usmjeren je jačanju kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond, a to su zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje i dobro upravljanje na lokalnoj razini. Pozivom se žele unaprijediti kapaciteti organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

U okviru ovog Poziva formirane su dvije skupine za financiranje:

  • 1. skupina: Udruge osnovane sukladno Zakonu o udrugama.
  • 2. skupina: udruge osnovane sukladno Zakonu o udrugama, zaklade osnovane sukladno Zakonu o zakladama i pravne osobe vjerske zajednice osnovane sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica.

Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s barem jednom udrugom ukoliko ista već nije prijavitelj i ne može prijaviti više od jednog projektnog prijedloga na ovaj Poziv.

Partneri mogu biti:

  1. udruge osnovane sukladno Zakonu o udrugama
  2. zaklade osnovane sukladno Zakonu o zakladama
  3. pravne  osobe  vjerskih  zajednica –osnovane,  registrirane  i  djeluju  sukladno  Zakonu  o pravnom položaju vjerskih zajednica
  4. udruge poslodavaca osnovane sukladno Zakonu o radu
  5. sindikati osnovani sukladno Zakonu o radu
  6. ustanove  osnovane  sukladno  Zakonu  o  ustanovama 
  7. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Planirano trajanje provedbe projekata je od 12 do 18 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 200.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kn.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva, a projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 4. siječnja 2021. godine od 9:00 sati. Prijavni obrazac A dostupan je u ESIF MIS sustavu od dana objave Poziva, 16. prosinca 2020.

Upute za prijavitelje, Obrazac B i ostalu popratnu dokumentaciju možete pronaći na stranici ESF (Europski socijalni fond).

 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr