SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Poziv na dostavu prijedloga, komentara, očitovanja, a vezano uz Vozni red Hrvatskih željeznica

Fotografije uz članak 1
29.01.2024

Prenosimo obavijest iz Međimurske županije:

Obavještavamo vas da je važeći Vozni red vlakova za sezonu 2023/24. stupio je na snagu 10. prosinca 2023. godine, te da HŽ Putnički prijevoz (HŽ PP) započinje s aktivnim pripremama za izradu Prijedloga nacrta voznog reda za 2024/25. godinu.

Kontinuirana posredna i neposredna suradnja Međimurske županije i HŽ PP glede poboljšanja kvalitete željezničkog prijevoza na području županije i šire, donosi i obavezu jedinicama lokalne samouprave (JLS) za kontinuiranim prikupljanjem prigovora, pohvala i prijedloga korisnika prijevoza s vlastitog područja na postojeći vozni red HŽ PP.

S ciljem dostavljanja što točnijih informacija HŽ PP-u i poboljšanja prijevozne usluge u skladu s mogućnostima prijevoznika, molimo da prikupljeno, prijedloge i primjedbe na novi vozni red pošaljete najkasnije do 9. veljače 2024 godine na e-mail vozni.red@hzpp.hr ili adresu HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Strojarska cesta 11, 10000 Zagreb kako bi ih prijevoznik mogao uzeti u razmatranje i eventualnu primjenu.

Važeći vozni red HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. nalazi se na web stranici https://www.hzpp.hr/vozni-red

Također molimo da se prilikom slanja e-pošte obavezno stavi u kopiju Ivica Rus, mail adresa - ivica.rus@medjimurska-zupanija.hr ili u slučaju slanja klasične pošte da se isto pošalje i na Međimursku županiju, Ivica Rus, na znanje.

Osim navedenog, obavještavamo vas također o novostima i poboljšanjima koje je Međimurska županija uspjela dogovoriti sa HŽ PP-om, a koje prenosimo u originalno primljenom dopisu:

„Poštovani župane,

u nastavku šaljemo informacije vezane uz izmjene voznog reda koje stupaju na snagu od 5. veljače 2024. godine. Sukladno razgovoru s predstavnicima Vaše županije, a uzimajući u obzir i Zaključak Skupštine Međimurske županije te postojeće uvjete vezane uz vozni park i stanje željezničke infrastrukture koja uvjetuje vrijeme putovanja, HŽPP uvodi dodatna povezivanja Čakovca sa Zabokom, odnosno Zagrebom u oba smjera bez presjedanja u kolodvoru Varaždin.

Radi se o vlakovima:

- 3005 Čakovec (4.17) – Zabok (6.07) ® 3053 Zabok (6.13) – Zagreb GK (6.57)

- 3060 Zagreb GK (13.19) – Zabok (14.03) ® 3010 Zabok (14.16) – Čakovec (16.11)

- 3064 Zagreb GK (15.37) – Zabok (16.26) ® 3012 Zabok (16.34) – Čakovec (18.22)

- 3066 Zagreb GK (16.46) – Zabok (17.30) ® 3014 Zabok (17.46) – Čakovec (19.49)

- 8060/3070 Zagreb GK (18.24) – Zabok (19.10) ® 3016 Zabok (19.33) – Čakovec (21.19).

Uz to od 5. veljače bit će uvedena i 3 dodatna lokalna vlaka na relaciji Čakovec – Varaždin.

Radi se o vlakovima:

- 3407 Čakovec (16.20) – Varaždin (16.31)

- 3409 Čakovec (18.29) – Varaždin (18.40)

- 3411 Čakovec (19.56) – Varaždin (20.07)

Vezano uz presjedanje u kolodvoru Zabok, promet je organiziran na način da dizel-motorni vlakovi voze na neelektrificiranom dijelu mreže, a elektromotorni vlakovi na elektrificiranom dijelu mreže. Prilikom organizacije prometa promet se organizira na gore naveden način koji je optimalan s obzirom na troškove jer je dizel-vuča višestruko skuplja od elektrovuče.

Kako bi usluga na relaciji Čakovec – Zagreb GK – Čakovec bila kvalitetnija, izmjenama voznog reda od 5. veljače 2024. smanjit će se broj presjedanja te uvesti dodatni vlakovi kojima će dva grada biti dodatno povezana.

Uz skuplju realizaciju vožnje dizel-motornih vlakova na elektrificiranom dijelu pruge, HŽPP trenutačno ne raspolaže s dovoljno novih dizel-električnih motornih vlakova kojima bi izravno povezao Čakovec i Zagreb. Vozni park HŽPP-a kontinuirano se obnavlja te će u 2025. u promet biti pušteno 7 novih dizel-električnih motornih vlakova, od kojih će dio voziti i na navedenoj relaciji. Uz to planirana je dodatna nabava novih vlakova za neelektrificirane pruge koja će se realizirati putem zajma Europske investicijske banke. Sukladno planovima novi vlakovi financirani iz navedenog zajma trebali bi na prugama biti u 2026. i 2027. godini. Realizacijom nabave novih vlakova za neelektrificirane pruge steći će se tehnički i tehnološki uvjeti za uvođenje izravnih linija na relaciji Čakovec – Zagreb – Čakovec.

Ovim putem Vas molimo da o izmjenama voznog reda koje na snagu stupaju 5. veljače 2024. informirate građane Vaše županije putem lokalnih medija.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr