SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Poziv na izlaganje geodetskog elaborata za Sjevernu obilaznicu Preloga

Fotografije uz članak 1
25.10.2021

Grad Prelog poziva sve zainteresirane na izlaganje geodetskog elabroata za provedbu lokacijske dozvole u svrhu parcelacije za Sjevernu obilaznicu Preloga. Obavještavaju se svi nositelji prava na predmetnim i susjednim katastarskim česticama da uvid u geodetske elaborate mogu izvršiti dana:

  • 2.11.2021. godine od 10 do 15 sati za katastarsku općinu: 1. PRELOG
  • 3.11.2021. godine od 10 do 15 sati za katastarske općine: 2. CIRKOVLJAN, 3. DRAŠKOVEC

Uvid je moguće izvršiti u navedenim terminima u prostorijama Gradske vijećnice Grada Preloga na adresi Glavna ul. 35, 40323 Prelog. Obilježavanje granica buduće čestice „Sjeverne obilaznice Preloga“ na terenu izvršiti će djelatnici tvrtke Geoanda d.o.o. u tjednu od 25. do 29. listopada 2021. godine. Za sve informacije kontakt telefon tvrtke Geoanda d.o.o.: 01-3861 182, ili e-mail adresa: marijan.mulig@geoanda.hr

JAVNI OGLAS o postupku izlaganja na javni uvid geodetskih elaborata temeljem članka 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 5918)

Datoteke uz članak
JAVNI OGLAS o postupku izlaganja na javni uvid geodetskih elaborata temeljem članka 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 5918).pdf    JAVNI OGLAS o postupku izlaganja na javni uvid geodetskih elaborata temeljem članka 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 5918) 131.68 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr