SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Poziv na prijavu štete od prirodne nepogode suše

Fotografije uz članak 1
30.08.2022

Župan Međimurske županije Matija Posavec danas je proglasio prirodnu nepogodu za područje 3 grada i 21 općine zbog dugotrajnog djelovanja visokih temperatura i izostanka potrebnih oborina u razdoblju od druge polovice lipnja do druge polovice kolovoza ove godine. Sušno razdoblje tijekom proteklih mjeseci uzrokovalo je velike materijalne štete na ratarskim i povrtlarskim kulturama te poljoprivredni proizvođači nisu u mogućnosti sami sanirati nastalu štetu.

Prema prvoj procjeni, šteta na području županije iznosi oko 150 000 000 kuna, a prirodna nepogoda proglašena je za područje gradova Čakovec, Prelog i Mursko Središće te općina Belica, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec.

Župan poziva sve fizičke i pravne osobe koje su pretrpjele štetu da istu prijave nadležnom općinskom povjerenstvu te da prijavljuju samo štetu na imovini koja nije osigurana od suše.

Općinska i gradska povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda zaprimat će prijave šteta od oštećenika, nakon čega su dužni konačnu procijenjenu štetu prijaviti županijskom povjerenstvu putem Registra štete u roku od 50 dana proglašenja prirodne nepogode.  Županijsko povjerenstvo će u zakonskom roku izraditi zbirno izvješće o šteti za područje županije.

Oštećenici štetu nastalu na području Grada Preloga prijavljuju Gradskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, Glavna 35, Prelog, putem propisanog obrasca u privitku teksta. Mole se prijavitelji da popune sve rubrike navedene u priloženom obrascu.

Odluka o proglašenju prirodne nepogode suše

OBRAZAC - Prijava štete od prirodne nepogode

Datoteke uz članak
Odluka o proglašenju prirodne nepogode suše.pdf    Odluka o proglašenju prirodne nepogode suše 200.72 kB
Obrazac - prijava štete od prirodne nepogode.pdf    Obrazac - prijava štete od prirodne nepogode 424.42 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr