SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Poziv stanovnicima na uređenje i održavanje zemljišta

Fotografije uz članak 1
27.07.2023

Grad Prelog poziva sve stanovnike s područja Grada Preloga na poštivanje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, kojom se utvrđuju agrotehničke mjere i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju. Posebno se poziva na poštivanje članaka 6. i 7., kojima se obvezuju vlasnici i ovlaštenici korištenja poljoprivrednog zemljišta da na svojem zemljištu poduzimaju mjere sprječavanja zakorovljenosti i to mehaničkim ili kemijskim sredstvima, radi sprječavanja širenja korova na susjedne parcele. Također se vlasnici i ovlaštenici korištenja poljoprivrednog zemljišta obvezuju da na svojem zemljištu provode mjere za zaštitu bilja suzbijanjem bolesti i štetnika radi sprječavanja širenja biljnih bolesti i štetnika i to sukladno Zakonu o zaštiti bilja. Isto tako, obvezuju se vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta, zbog zaštite zdravlja stanovništva, prije cvatnje uništiti ambroziju na poljoprivrednim površinama, međama, uz poljske puteve, ceste i na građevinskom zemljištu. Grad Prelog moli i apelira na sve svoje stanovnike da svoje obaveze vezane uz ovu Odluku izvrše najkasnije do 15. kolovoza. Nakon toga, Grad Prelog će sukladno ovoj Odluci poduzeti propisane mjere.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr