SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2020.

Fotografije uz članak 1
31.10.2019

Temeljem članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09) i Kriterija za uvrštavanje programa i projekata u program javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2020. godinu, Međimurska županija raspisala je Poziv za predlaganje programa javnih potrebau kulturi Međimurske županije za 2020. godine. Pozivamo sve udruge s područja kulture da se jave sa svojim programima na ovaj Poziv, a sve informacije možete pronaći na sljedećoj adresi:

https://medjimurska-zupanija.hr/2019/10/31/poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-medimurske-zupanije-za-2020/

 

 

 

 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr