SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Preloga

Fotografije uz članak 1
01.03.2019

Temeljem članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18.) i  članka 48. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09, 26/10, 23/11, 5/13. i 04/18.) gradonačelnik Grada Preloga donosi slijedeću

 

O D L U K U

 

1. Utvrđuje se prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Preloga (u daljnjem tekstu: prijedlog Programa raspolaganja).

Prijedlog Programa raspolaganja nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Prijedlog Programa raspolaganja objavljen je i na web stranici Grada Preloga www.prelog.hr.

2. Prijedlog Programa raspolaganja izlaže se na javni uvid u trajanju od 15 (petnaest) dana. Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja počinje s danom 01. ožujka 2019. godine i traje do 15. ožujka 2019. godine u prostorima Grada Preloga, Upravni odjel za upravu i društvene djelatnosti, Glavna 35, I kat.

3. Zainteresirane fizičke i pravne osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa raspolaganja tijekom javnog uvida zaključno do 15. ožujka 2019. godine.

Prigovori se upućuju Upravnom odjelu za upravu i društvene djelatnosti a mogu se predati u pisarnici Grada Preloga, poštom na adresu Prelog, Glavna 35 ili mailom tajnica@prelog.hr na obrascu koji je sastavni dio ove objave.

Prigovori koji ne budu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom, te s adresom podnositelja neće se uzimati u obzir, a prigovori koji budu predani nakon isteka roka iz ove točke, a nisu upućeni poštom preporučeno, odbacit će se.

4. O prigovorima odlučuje Gradsko vijeće Grada Preloga u roku od 30 dana.

5. Ova Odluka će se objaviti u javnom glasilu, na Oglasnoj ploči Grada Preloga te na web stranici Grada Preloga www.prelog.hr

 

 

                                                                        GRADONAČELNIK

 

KLASA: 320-02/19-01/06                                                                                                             Gradonačelnik:

URBROJ: 2109/14-02-19-01                                                                                              Ljubomir Kolarek dr. med. vet.

Prelog, 28. veljače 2019. godine.                               

 

                                                                        

 

Datoteke uz članak
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljistem TABLICA.xls    Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem TABLICA 148.50 kB
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog.pdf    Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog 197.44 kB
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu propisa ili akta.pdf    Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu propisa ili akta 131.78 kB
Odluka o prijedlogu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Preloga.pdf    Odluka o prijedlogu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Preloga 92.41 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr