SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Tehnološko - inovacijski centar Međimurje 

Seminar o upravljanju intelektualnim vlasništvom u TICM - u

Fotografije uz članak 1
23.01.2018

SEMINAR O UPRAVLJANJU INTELEKTUALNIM VLASNIŠTVOM U TICM-u

Žig, patent, industrijski dizajn, autorsko pravo… pojmovi su iz područja intelektualnog vlasništva s kojima se svakodnevno susrećemo. Iako za poslovanje mogu biti od presudnog značaja, poduzeća često nemaju dovoljno vremena, znanja ili novaca za sustavno bavljenje ovim područjem i optimalnim korištenjem intelektualnog vlasništva u razvoju poslovanja. Kako bi poduzećima, inovatorima i ostalima zainteresiranima približio područje intelektualnog vlasništva

 

Tehnološko-inovacijski centar Međimurje u suradnji s Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo DZIV

30. siječnja 2018. godine u prostorima TICM-a na adresi Bana Josipa Jelačića 22B u Čakovcu organizira seminar

„Upravljanje intelektualnim vlasništvom“.

 

Stručnjaci DZIV-a upoznat će polaznike s intelektualnim vlasništvom, zašto ono predstavlja vrijedan poslovni alat i njegovom primjenom u poslovanju. Osim teoretskog uvoda u područje, naglasak seminara je na praktičnom prepoznavanju i korištenju različitih oblika intelektualnog vlasništva u poslovanju na konkretnim primjerima polaznika te na pretraživanju baza podataka industrijskog vlasništva.

Seminar je besplatan, a čini dio aktivnosti koje DZIV provodi u okviru projekta VIP4SME, financiranog iz programa Europske komisije HORIZON 2020. Nakon seminara zainteresirani predstavnici poduzeća će moći koristiti uslugu individualnog savjetovanja sa stručnjacima iz DZIV-a o zaštiti i primjeni vlastitog intelektualnog vlasništva. Podaci potrebni kako bi se prijavili za individualno savjetovanje u sklopu seminara, svim zainteresiranim predstavnicima poduzeća bit će dostavljeni u povratnoj poruci nakon prijave. Prijave se zaprimaju do 29. siječnja 2018. godine, do 15 sati.

 

Program seminara:

 

10.00-10.45 Uvod u intelektualno vlasništvo

Tanja Milović, DZIV

(upoznavanje s osnovama intelektualnog vlasništva, neformalni oblici intelektualnog vlasništva, zaštita poslovne tajne i povjerljivih informacija)

10.45-11.30 Zaštita intelektualnog vlasništva: studije slučaja

Rad u grupama

(prepoznavanje različitih oblika intelektualnog vlasništva u poslovanju, predlaganje odgovarajućeg načina zaštite)

11.30-11.45 Pauza

11.45-13.30 Postupci zaštite industrijskog vlasništva

                  Pretraživanje baza podataka industrijskog vlasništva

Igor Bošnjaković, DZIV

(postupak zaštite patentom, žigom i industrijskim dizajnom – nacionalni i internacionalni, kratak pregled dostupnih baza podataka industrijskog vlasništva)

13.30-14.15 Pretraživanje baza podataka, Obrazac prijave patenta, žiga i industrijskog dizajna pri DZIV-u

Rad u grupama

(predstavljanje web stranice DZIV-a, vježba pretraživanja u bazama podataka patenta, žiga i industrijskog dizajna, popunjavanja obrasca prijave patenta, žiga i dizajna)

14.15-14.45 Pauza za ručak

14.45-15.15 Upotreba intelektualnog vlasništva u poslovanju

 Tanja Milović, DZIV

 (važnost sustavnog upravljanja, primjeri iz prakse)

15.30- 17.30 Individualna savjetovanja o intelektualnom vlasništvu sa stručnjacima iz DZIV-a

 

Mr. sc. Tanja Milović voditeljica je Samostalne službe za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva u DZIV-u u kojem je zaposlena od 2000. godine. Pohađala je više specijalističkih edukacijskih programa od kojih se ističu edukacijski program Američkog ureda za patente i žigove, Kineskog ureda za patente te Europske patentne organizacije. Autorica je stručnih radova i osvrta iz područja upotrebe intelektualnog vlasništva u razvoju inovacija i poslovanju.

 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr


Bilten

Pretplatite se na bilten:
Prijava Odjava